Searching..




GENRE KOMIK , , , , »

Doktor Muhsin Oleh Kurnia


Author image

Kurnia

Nota Editor : Ini adalah previu 5 dari 10 muka surat untuk penyertaan pertandingan CKOM7.


Suka komik ini

Views




Klik Untuk Komen
 



PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL