Searching..
GENRE KOMIK , , »

Takdir Oleh dne

Bookmark

Author image

dne

Berasal dari Johor. Kini baru menamatkan pengajian diploma (Art and Design Graphic ) di UiTM dan membuat kerja freelance sementara menunggu kemasukkan Ijazah.


Rate komik ini
Views
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.