Searching..
GENRE KOMIK , , , , , »

Tukang Masak Bayang ADUKA Oleh Irfan Hilal & Prince of Noob


Author image

Irfan Hilal

Comic artists, Graphic Designer, Illustrator, Freelance, Concept Artist
Author image

Prince of Noob

Saya masih seorang noob
Nota Editor : Ini adalah previu 6 dari 10 muka surat untuk penyertaan pertandingan CKOM6.Rate komik ini
Views
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL