Searching..


Resepi Lagenda Oleh Slothful Ameryu

Kerna Rindu Oleh Spirited Smile

Tukang Masak Bayang ADUKA Oleh Irfan Hilal & Prince of Noob

Rasa Oleh Zhafiqkun & Shuazir

 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.