Searching..
Rasa Oleh Zhafiqkun & Shuazir


Author image

Zhafiqkun

Pelajar jurusan 3D animasi.
Author image

Shuazir

Pelajar jurusan 3D animasi.
Nota Editor : Ini adalah previu 6 dari 10 muka surat untuk penyertaan pertandingan CKOM6.


Rate komik ini
Views

PENGUMUMAN >Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT

MEDIA SOSIAL