Searching..




GENRE KOMIK , , , »

Siong Oleh Aniff Zazali


Author image

Aniff Zazali

Pelukis komik amatur yang tak hebat mana pun, tapi sembang kencang.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini

Views




Klik Untuk Komen
 



PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL