Searching..
GENRE KOMIK , »

Demi Ad-din Oleh Hazzi Kun & Fiqzz

Bookmark

Author image

Hazzi Kun

Seorang insan yang ingin menceburi dalam bidang penulisan.
Author image

Fiqzz

Seorang pelajar yang ingin belajar melukis dengan lebih baik.

Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini

Views
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.