Searching..
GENRE KOMIK , , »

Saniti Oleh Artzazel & Moondream


Author image

MoonDream

Cuba menggapai bulan & bintang
Author image

Artzazel

Just an artist who got rejected for countless times.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini

Views

PENGUMUMAN >Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT

MEDIA SOSIAL