Searching..
GENRE KOMIK , , »

Dear Son Oleh Mclelun


Author image

Mclelun

Programmer web dev designer storyboard concept art animator 3D modeler vfx compositor = multitask
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL