Searching..
GENRE KOMIK , , , »

Tripod Oleh Archylea & Hanza

Bookmark

Author image

Archylea

Pelajar di UnkiKL MiiT. Merupakan seorang pelukis amatur.
Author image

Hanza

Pelajar bidang animasi di MMU Cyberjaya. Kini bekerja sambilan sebagai pelukis komik.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


KomiklanLazada Malaysia


Rate komik ini


Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.