Searching..
GENRE KOMIK , , »

Pelan Superhero Along Oleh Anis Hazirah Anhaz

Bookmark

Author image

Anis Hazirah Anhaz

Pelajar Usim@Part time Freelancer@kartunis Amatur@Admin page Anhaz Arts. Penulis komik siri Hidden Princess di Sucomi dan Inker Komik Nudin: Saya Seorang Dietitian.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.