Searching..
GENRE KOMIK , »

Kasih Dahlia Oleh Afiqah Syakira Alia

Bookmark

Author image

Afiqah Syakira Alia

Seorang insan yang hanya mampu “meluahkan perasaan” melalui lukisan.Melukis merupakan tempat kedua untuk meluahkan “segalanya”.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.