Searching..
GENRE KOMIK , , »

Ghabat Oleh Benz Sauzi


Author image

Benz Sauzi

Hamba Allah yang tangannya melukis di bumi, jiwa mendongak ke langit. freelance illustrators
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini

PENGUMUMAN >Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT

MEDIA SOSIAL