Searching..
GENRE KOMIK , »

Along Oleh Shunin Nain & Budin Bestfeed

Bookmark

Author image

Shunin Nain

Penggemar sains dan anime one piece.
Author image

Budin Bestfeed

Mula melukis umur 4 tahun, boleh melukis manual dan digital, punya hasrat untuk menjadi animator 2D yang berjaya.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.