Searching..
Kalau Bukan Kita Hero Siapa Lagi? Oleh Topek

Bookmark

Author image

Topek

Seorang yang suka mencuba, mencari dan juga membuat sesuatu yang lain.. dan berharap apa yang dilakukan itu berhasil..In sya allah.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.