Searching..
GENRE KOMIK , , »

Hidupku Tentang Cinta Oleh Syahrol Rayy

Bookmark

Author image

Syahrol Rayy

Saya seorang yang sederhana, mempunyai minat mendalam dalam seni terutama dalam lukisan (melukis komik) dan bermain alat muzik (gitar).
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.