Searching..
GENRE KOMIK , »

Cinta Yang Ketiga Oleh Amifiqs

Bookmark

Author image

Amifiqs

Seorang bakal Guru Pendidikan Seni Visual. Berazam ingin menerbitkan komik yang bermanfaat kepada semua masyarakat. In-Sha Allah.
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.