Searching..
GENRE KOMIK , »

Hilang Oleh VieN

Bookmark

Author image

VieN

Pelukis doujinshi dan juga melukis komik jenaka berdasarkan isu semasa
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Rate komik iniLoad comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.