Searching..
GENRE KOMIK , , »

Realiti Oleh MAR & Nazr Syaff


Author image

MAR

comicwriter who tell story in my own way.
Author image

Nazr Syaff

Artis dan pelukis dalam proses. Masih lagi belajar untuk memajukan teknik melukis komik dan menulis cerita. Sila tunjuk ajar!
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.

PENGUMUMAN >Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT

MEDIA SOSIAL