Searching..
GENRE KOMIK »

Alahai!! Oleh Nadia

Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.

Alahai1 Alahai2 Alahai3 Alahai3 height= Alahai4 Alahai5 height=Author image

Nadia

Percubaan saya dalam dunia komik. Mendapat inspirasi untuk melukis komik melalui drama Flower Boys Next Door.(Saya Budak Baru Belajar)
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL