Searching..
GENRE KOMIK »

Alahai! - Cinta Chewing Gum Oleh Nadia

Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.

Alahai1 Alahai1 Alahai1 Alahai1 Alahai1 Alahai1


Author image

Nadia

Percubaan saya dalam dunia komik. Mendapat inspirasi untuk melukis komik melalui drama Flower Boys Next Door.(Saya Budak Baru Belajar)
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL