Searching..
GENRE KOMIK »

Suara Dari Desa Oleh Noura Nur

page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.

Author image

Noura Nur

Sedang belajar di tahun pertama Petroleum Engineering University of Manchester. Berdarah kacukan Jawa+Melayu.(Kih3)
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL