Searching..
GENRE KOMIK , »

TAKAZA #3.4 Oleh Sitrahaslee


Author image

Sitrahaslee

Seorang guru di sekolah pendalaman Sarawak, berumur 27 tahun (2015), sudah berkahwin, pernah menerbitkan komik bersama PTS iaitu Komik TAKAZA.
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT

MEDIA SOSIAL