Searching..
GENRE KOMIK »

Writer's Block Oleh Noura Nur

page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.

Author image

Noura Nur

Pelajar Tahun Pertama University of Manchester dalam jurusan Petroleum Engineering
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL