Searching..
GENRE KOMIK »

Bebas Oleh Ahm Ahmad

Bookmark

Author image

Ahm Ahmad

Pelukis Komik Indie yang sedang meningkat naik namanya di persada komik Malaysia.
page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.