Searching..
GENRE KOMIK »

Misi Oleh Shuraya

page caption
Tip : Klik pada 'image' untuk ke mukasurat seterusnya.


Author image

Shuraya

*Sumandak Tawau*18 tahun*Admin One piece Pharmacy(FB)*Kini di UMS, Sabah*

PENGUMUMAN >Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT

MEDIA SOSIAL