Searching..
GENRE KOMIK , , , »

Wira Afien Oleh Denz

Bookmark

Author image

Denz

Seorang jejaka biasa tetapi tampan Dan budiman,serta memiliki hati tulus untuk melukis komik


Rate komik ini
Views
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.