Searching..
GENRE KOMIK , , , »

Wira Afien Oleh Denz


Author image

Denz

Seorang jejaka biasa tetapi tampan Dan budiman,serta memiliki hati tulus untuk melukis komik


Rate komik ini
Views

PENGUMUMAN >Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT

MEDIA SOSIAL