Searching..
GENRE KOMIK , , , »

Mukbang Oleh Arsyari Adnan & Tengku Tazzue

Bookmark

Author image

Arsyari Adnan

Penulis yang gemar bercerita
Author image

Tengku Tazzue

Seorang perempuan yang berjuang dalam kehidupan


Rate komik ini
Views


Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.