Searching..
GENRE KOMIK , , , »

Chicken Chop Viral Oleh Panjang


Author image

Panjang

Saya boleh melukis pelbagai genre komik antaranya seram,komedi,drama dan aksi dan saya boleh membuat design baju


Rate komik ini
Views
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL