Searching..
GENRE KOMIK , , »

K.L.M.J Oleh Zehartz & AmirZ Sketch

Bookmark

Author image

Zehartz

Sarawak Comic Artist x Gamer
Author image

AmirZ Sketch

Pelukis yang bukan pelukis


Rate komik ini
Views
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.