Searching..




GENRE KOMIK , , , »

Batu Belah Batu Bertangkup: Kisah Selepasnya Oleh Just Yap


Author image

Just Yap

Terima kasih kepada pengeluar ballpoint pen kerana mengenakan harga yang murah untuk produk anda.


Rate komik ini
Views




Klik Untuk Komen
 



PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL