Searching..
GENRE KOMIK , »

Apa Pecel Pa'Sembur? Oleh Nur Haseenah

Bookmark

Author image

Nur Haseenah

Umur 12 tahun, sangat minat melukis komik.


Rate komik ini
Views
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.