Searching..
GENRE KOMIK , , »

Alam Oleh Yasmin Yusuf & Aniff Zazali

Bookmark

Author image

Yasmin Yusuf

Mummy Yara, Penulis amatur
Author image

Aniff Zazali

Seorang pelukis yang melukis menggunakan tangan kanan


Rate komik ini
Views
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.