Searching..
GENRE KOMIK , , »

Maggi "Ular" Oleh Hasif Rayyan & Cik3zzah

Bookmark

Author image

Hasif Rayyan

Web novelist @ Wattpad. Comic writer in hiatus. Vocalist @ Rayyan Indrawan. ACG fanboy.
Author image

Cik3zzah

Pelukis yang masih bertatih.


Rate komik ini
Views
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.