Searching..
GENRE KOMIK , , »

Makanan Yang Terpenting Oleh Katrielle Kong

Bookmark

Author image

Katrielle Kong

Saya berumur 17 tahun. Saya belajar dalam aliran sains tetapi sains bukan kegemaran saya. Akibatnya, pembelajaran amat membosankan. Saya terlihat pertandingan ini dalam Instagram dan terus menyertainya. Dengan pengalaman membaca manga yang banyak dan usaha selama sebulan, komik ini dihasilkan. Saya berharap saya berpeluang untuk menang dan merealisasikan cita-cita saya. Terima kasih.


Rate komik ini
Views
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.