Searching..
GENRE KOMIK , , »

Kembara Dunia Fantasi Oleh Roseoda

Bookmark

Author image

Roseoda

Harapan saya dalam hidup agar sentiasa memberanikan diri dalam mencuba segala cabaran yang akan datang . Saya harap hasil karya ini dapat memberikan saya pengalaman dan pengajaran .


Rate komik ini
Views
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.