Searching..
GENRE KOMIK , , »

Kasta Oleh ID-Reis & AD2412

Bookmark

Author image

ID-Reis

Bina cerita pada niat dan hati
Author image

AD2412

Seorang pelajar jurusan animasi Uitm


Rate komik ini
Views


Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.