Searching..
GENRE KOMIK , , »

Kasta Oleh ID-Reis & AD2412

Bookmark

Author image

ID-Reis

Bina cerita pada niat dan hati
Author image

AD2412

Seorang pelajar jurusan animasi Uitm


Rate komik ini
Views
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.