Searching..
Laksa kegemaran semua Oleh NIF

Bookmark

Author image

NIF

Saya pelukis berumur 18 tahun dan belum belajar ke mana-mana atas sebab tertentu,semoga anda semua terhibur membacanya.
Nota Editor : Ini adalah previu 6 dari 10 muka surat untuk penyertaan pertandingan CKOM6.


Rate komik ini
Views
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.