Searching..
GENRE KOMIK , , , »

Wabak Oleh Hakim

Bookmark

Author image

Hakim

Lahir pada tahun 1998, bulan Mac, seorang yang minat seni seperti melukis, membina, designer, dan Juga seorang yang minat tentang ketenteraan seperti senjatapi, aset ketenteraan dan bercita-cita untuk menjadi Askar.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini

Views
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.