Searching..
GENRE KOMIK , »

Palapes Oleh Hafiazuh_Risan

Bookmark

Author image

Hafiazuh_Risan

makcik dan pakcik bawang bagitau saya yang melukis bukan satu profesion. Dan saya nak buktikan mereka salah maklumat. Saya sayang mak ayah saya.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini

Views
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.