Searching..
GENRE KOMIK »

Disebalik Cinta Medusa Tengku Tazzue


Author image

Tengku Tazzue

Melukis sebagai hobi. Cita-cita menjadikan hobi sebagai kerjaya.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL