Searching..
GENRE KOMIK , , »

Blade Runner Oleh LED

Bookmark

Author image

LED

Suka melukis dan sangat suka belajar tentang lukisan. Seorang Terapi Fizikal di sebuah hospital. Punyai impian menyebarkan sesuatu yang berbeza kepada dunia.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.