Searching..
GENRE KOMIK , , »

Strike! Oleh Abraqib94 & Hasif Rayyan


Author image

Hasif Rayyan

Web novelist @ Wattpad. Comic writer in hiatus. Vocalist @ Rayyan Indrawan. ACG fanboy.
Author image

Abraqib94

Freelance/komik
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini

PENGUMUMAN >Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT

MEDIA SOSIAL