Searching..
GENRE KOMIK , , »

Farah The Weightlifter Oleh Topek


Author image

Topek

Seorang yang suka mencuba, mencari dan juga membuat sesuatu yang lain.. dan berharap apa yang dilakukan itu berhasil..In sya Allah.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL