Searching..
GENRE KOMIK , »

Awek Judo Remake Oleh N.a.N &Yu Dunno Mi


Author image

N.a.N

Pelukis yang hendak bermula semula
Author image

Yu Dunno Mi

i donno you, you donno me, and we happily donno together~
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini

PENGUMUMAN >Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT

MEDIA SOSIAL