Searching..
GENRE KOMIK , »

Janjiku Oleh Feettri Ibrahim

Bookmark

Tajuk Komik : Janjiku
Pelukis : Feettri Ibrahim
Genre : Drama Cinta
Status : Ongoing
Sinopsis : Konklusi untuk cerita yang bermula dengan Kasih Lebaran !! Tri kembali ke Shah Alam untuk memulakan hidupnya hanya untuk mendapat tahu yang dia akan bekerja di bawah Asnida Taufik. Hikmal yang masih menjalani rawatan kini terdesak untuk pulih. Pada masa yang sama, Ziera dikejutkan dengan seseorang daripada masa silamnya kini bersedia untuk menuntut sebuah janji.

Rating :

BahagianStatus
Janji #1 Baca
Janji #2 Baca
Janji #3 Baca
Janji #4Terkini Baca

Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.