Searching..




GENRE KOMIK »

Virus x11 : Bahagian 1 - Serangan Hendap


Author image

Nathan Neil

Saya mempunyai imaginasi yang tinggi. Melukis adalah satu kemahiran yang saya ada. kebanyakkan lukisan saya adalah berunsurkan kartun jepun.
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.









Klik Untuk Komen
 



PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL