Searching..
GENRE KOMIK , , »

Virus x11 Oleh Neil

Bookmark

Tajuk Komik : Virus x11
Pelukis : Niel
Genre : Fantasiaksi
Status : Ongoing
Sinopsis : Virus x11 adalah sebuah sebuah cerita yang mengisahkan pencarian formula untuk menyembuhkan penyakit pada diri Joe. Pada 50 tahun yang lalu, ayah joe telah menjelajah dunia alam maya dan telah menjumpai spesis haiwan separuh manusia. Prof Alex, ayah kepada Joe telah mengkaji haiwan spesis dan mendapati spesis itu penyakit berjangkit dan bahya terhadapa manusia.
Rating :

BahagianStatus
Bhgn 1- Serangan Hendap Baca
Bhgn 2- Formula Baca
Bhgn 3- Misi Baru Terkini Baca Sekarang

Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.