Searching..
GENRE KOMIK , , »

Ahdaf Oleh Raqib & Iqram


Author image

Raqib

"Secara ringkasnya, saya suka melukis, dan suka mencuba sesuatu yang baru jika ia berfaedah."
Author image

Iqram

A guy that like to write something
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.


Rate komik ini
Klik Untuk Komen
 PENEGASAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada pihak pelukis komik dan pengetahuan admin.


MAKLUMAT JARINGAN

MEDIA SOSIAL