Searching..
Love > World Oleh Arif Rafhan

Bookmark

Author image

Arif Rafhan

Arif Rafhan was an IT executive for 14 years. Now he wants to be a comic artist and an illustrator.

Tekan button untuk membaca sambil dengar muzik latar. Kredit muzik Plaint oleh Kevin MacLeod
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.

Rate komik ini


Load comments
 DISCLAIMER :No part of this website may be reproduced in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods without first obtaining permission from the comic artist or the admin of this website.
PENAFIAN :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.