Searching..
Love > World Oleh Arif Rafhan

Bookmark

Author image

Arif Rafhan

Arif Rafhan was an IT executive for 14 years. Now he wants to be a comic artist and an illustrator.

Tekan button untuk membaca sambil dengar muzik latar. Kredit muzik Plaint oleh Kevin MacLeod
Tip : 'Scroll' ke bawah untuk membaca komik ini.

Rate komik ini
Load comments
 PENAFIAN! :Tiada bahagian daripada website ini boleh diterbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada pihak pelukis komik itu sendiri atau admin website ini.